Utafor51

INVITASJON: KULTURPROSJEKT INNAFOR den TORSDAG 6. APRIL KL.18.00 PRØYSENHUSET, RUDSHØGDA

Kulturprosjektet Innafor består av ungdommer fra ulike miljøer som fra i høst har jobbet med egne og andres erfaringer i et prosjekt som handler om «utenforskap» i ungdomsmiljøet.
Ungdommene i prosjektet er 17–23 år. Nå er de klare med en forestilling hvor de presenterer scener og tekst basert på egne tanker, opplevelser og erfaringer med
 temaet «utenforskap» i skole- og ungdomsmiljøer.

Kulturprosjektet Innafor består av ungdommer fra ulike miljøer som fra i høst har jobbet med egne og andres erfaringer i et prosjekt som handler om «utenforskap» i ungdomsmiljøet.
Ungdommene i prosjektet er 17–23 år. Nå er de klare med en forestilling hvor de presenterer scener og tekst basert på egne tanker, opplevelser og erfaringer med
 temaet «utenforskap» i skole- og ungdomsmiljøer.