utaforinnafor404

Veien fra Utafor til Innafor


Hva er formålet med prosjektet:

Gi ungdommen tro på egen mestring og gjennom verdighet gi dem selvtillit til å mestre et liv innafor. Dette vil også ha positive ringvirkning samfunnsøkonomisk.

Beskriv prosjektet:

Prosjektet vil formidle en verdibasert tro på ungdommene. Det betyr en respekt for at alle mennesker er noe for hverandre og har behov for omsorg og tilhørighet.

Prosjektet driver verken behandling eller terapi, men legger vekt på mestring og handling. Hovedmålet er å legge til rette for at ungdom kan styrke seg selv gjennom ansvar, deltagelse, myndiggjøring og ledelse i selvstendige og felles gjøremål.
Prosjektet skal fange opp drop-out elever tidligst mulig for å minske/redusere tapsopplevelsen. Verktøyet som vil bli benyttet er aktivitets/arbeids prosjekter med aktiv deltagelse av ungdommene sjøl, mest mulig brukerstyrt. Virkemidler vil være i samarbeid med næringslivet, Røde Kors, ansvarlig kommunale og offentlige etater.
Gjensidigestiftelsen støtter prosjektet med 730 000 kr.

Veien fra Utafor til Innafor.