Kunstprosjekt

Kunstprosjekt med Anne Lise Gjøstøl

Vi har første halvår 2015 startet et prosjekt , der Anne Lise Gjøstøl er instruktør innen kunstmaling

Ungdom kommer hver fredag og får grundig innføring i alt som handler om kunstmalingens spennende verden

Fra å lære å blande farge til ferdig produkt på lerretet . Og de velger selv sine motiver

Vi har planer om en egen utstilling av ungdommenes arbeid i løpet av desember.

Starter opp igjen i september med nytt kurs .

Vi har første halvår 2015 startet et prosjekt , der Anne Lise Gjøstøl er instruktør innen kunstmaling

Ungdom kommer hver fredag og får grundig innføring i alt som handler om kunstmalingens spennende verden

Fra å lære å blande farge til ferdig produkt på lerretet . Og de velger selv sine motiver

Vi har planer om en egen utstilling av ungdommenes arbeid i løpet av desember.

Starter opp igjen i september med nytt kurs .