Nye Prøysenhuset 2014

Prosjekt Prøysenhuset

I løpet av 2016 har vi hatt et fantastisk samarbeid med Prøysenhuset  To prosjekter har vi i samarbeid mellom Prøysenhuset og UtaforInnafor gjennomført i 2016.

Prosjekt 1 er forlengelse av det prosjektet vi har hatt samarbeid siden 2014 . Det samarbeidet har vi også hatt med Brumunddal ungdomsskole  ( BRUSK ) også siden 2014. Ungdom blir utplassert en dag i uken fra februar/mars for å være med å forberede arrangementet som forgår en måned på sommeren ( Prøysenfestivalen ) Har får de trening i alle oppgaver som skal utføres gjennom festivalen

Prosjekt 2 : Det nye av året er en teateroppsetning som har fått arbeidstittelen « INNAFOR «   15 ungdommer møtes en gang i uken i et samarbeid når det gjelder teksting , lage roller samt lyd og lys.
TEMA : Utenforskap og mobbing  Urpremiere blir før påske 2017 med forhåpentligvis fullt hus i teatersalen i Prøysenhuset .  

Vi har også planer om en rundreise med denne  teateroppsetningen for fremvisning i Stange – Løten – Hamar – Ringsaker .


Vil takke alle aktørene for en fantastisk og imponerende innsats . Ser frem til fortsettelsen i 2017


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi har i 2014 hatt et tett samarbeid med Prøysenhuset og Brumunddal ungdomskole ( BRUSK ) I samarbeid med skolen og foreldrene fikk 10 ungdommer fritak fra skolen hver fredag . Disse fredagene ble brukt til varierte oppgaver ved Prøysenhuset. Ikke minst for å få opplevelsen av mestringsfølelse og god trening i arrangøropplæring. Alle oppgavene de fikk å jobbe med , var rettet mot Prøysen`s 100 års jubileum Prosjektet varte 3 mnd. og avsluttet med hektiske dager under selve jubileumsuka. Prosjektet har blitt evaluert gjennom alle ledd , og tilbakemeldingen fra Prøysenhuset og BRUSK og ikke minst elevene har vært udelt positive. De vil gjerne utvikle samarbeidet med Utafor Innafor i 2015. Ungdommene som deltok i dette prosjektet vil få overrakt gode attester for den innsats de la for dagen.

Vi har også første halvår 2015 fortsatt det gode samarbeid med Prøysenhuset.
Ungdom fra Brumunddal ungdoms - skole har deltatt i opplæring og forberedelser til sommerens aktiviteter. Under alle arrangementer har disse ungdommene utført sine oppgaver på en utmerket måte. Det er et ønske fra alle parter at dette samarbeidet fortsetter videre .

Alle får også sine attester

Vi har også i samarbeid med BUP , Hamar kommune , utplassert ungdom ved Prøysenhuset i sommer , der spennende oppgaver har stått i kø .

Vi gleder oss og ser frem til videre samarbeid.

I løpet av 2016 har vi hatt et fantastisk samarbeid med Prøysenhuset  To prosjekter har vi i samarbeid mellom Prøysenhuset og UtaforInnafor gjennomført i 2016.

Prosjekt 1 er forlengelse av det prosjektet vi har hatt samarbeid siden 2014 . Det samarbeidet har vi også hatt med Brumunddal ungdomsskole  ( BRUSK ) også siden 2014. Ungdom blir utplassert en dag i uken fra februar/mars for å være med å forberede arrangementet som forgår en måned på sommeren ( Prøysenfestivalen ) Har får de trening i alle oppgaver som skal utføres gjennom festivalen

Prosjekt 2 : Det nye av året er en teateroppsetning som har fått arbeidstittelen « INNAFOR «   15 ungdommer møtes en gang i uken i et samarbeid når det gjelder teksting , lage roller samt lyd og lys.
TEMA : Utenforskap og mobbing  Urpremiere blir før påske 2017 med forhåpentligvis fullt hus i teatersalen i Prøysenhuset .  

Vi har også planer om en rundreise med denne  teateroppsetningen for fremvisning i Stange – Løten – Hamar – Ringsaker .


Vil takke alle aktørene for en fantastisk og imponerende innsats . Ser frem til fortsettelsen i 2017.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi har i 2014 hatt et tett samarbeid med Prøysenhuset og Brumunddal ungdomskole ( BRUSK ) I samarbeid med skolen og foreldrene fikk 10 ungdommer fritak fra skolen hver fredag . Disse fredagene ble brukt til varierte oppgaver ved Prøysenhuset. Ikke minst for å få opplevelsen av mestringsfølelse og god trening i arangøropplæring. Alle oppgavene de fikk å jobbe med , var rettet mot Prøysen`s 100 års jubileum Prosjektet varte 3 mnd. og avsluttet med hektiske dager under selve jubileumsuka. Prosjektet har blitt evaluert gjennom alle ledd , og tilbakemeldingen fra Prøysenhuset og BRUSK og ikke minst elevene har vært udelt positive. De vil gjerne utvikle samarbeidet med Utafor Innafor i 2015. Ungdommene som deltok i dette prosjektet vil få overrakt gode attester for den innsats de la for dagen.

Vi har også første halvår 2015 fortsatt det gode samarbeid med Prøysenhuset.
Ungdom fra Brumunddal ungdoms - skole har deltatt i opplæring og forberedelser til sommerens aktiviteter. Under alle arrangementer har disse ungdommene utført sine oppgaver på en utmerket måte. Det er et ønske fra alle parter at dette samarbeidet fortsetter videre .

Alle får også sine attester

Vi har også i samarbeid med BUP , Hamar kommune , utplassert ungdom ved Prøysenhuset i sommer , der spennende oppgaver har stått i kø .

Vi gleder oss og ser frem til videre samarbeid.