Seminar om UTENFORSKAP

Hva vi gjør

Stiftelsens formål er å etablere og drifte ulike tiltak i samarbeid med offentlig sektor, næringslivet og frivillige organisasjoner for å legge til rette for at barn og ungdom som har ulike problemområder får mulighet til en bedre livssituasjon. Stiftelsen skal bidra til forebyggende arbeid for barn og ungdom gjennom aktivering, utdanning og arbeid. Aktivitetene skal drives i stiftelsens regi og i samarbeid med næringsliv, institusjoner, organisasjoner m.v. i regionen.

Stiftelsen er primært for mennesker bosatt i Mjøs-regionen, men kan også ta i mot ungdommer uavhengig av bosted.

Kontakt oss

Kontaktpersoner

Send oss en e-post

Besøk oss

UtaforInnafor,
Stangevegen 111,
2321 Hamar

Prosjekter

 • Nye prosjekter kommer...

  Vi jobber med nye prosjekter og gleder oss til å presentere og invitere til nye inkluderende aktiviteter!

Om oss

Styret er stiftelsen «Utafor Innafor» sitt høyeste beslutningsorgan og skal sikre at virksomheten skjer i samsvar med stiftelsens formål og at stiftelsens midler forvaltes i samsvar med vedtektene og gjeldende lover.

Styret vedtar årlige budsjett og har det overordnede ansvaret for å tilrettelegge rammene for videreutvikling av stiftelsen.

Styret består av 4 personer.

 • Styrets leder : Arne Wiggo Rognås
 • Styremedlem : Stein Erik Mathisen
 • Styremedlem : Erling Segelstad
 • Styremedlem : Arve Solhaug
 • Styremedlem : Susan Hahn


Støttespillere

 • SpareBank 1 Østlandet

 • Ringsaker Kommune

 • Arkel El. Entreprenør

 • Vangen & Plotz AS

 • Gjensidigestiftelsen

 • GRAFIKA AS

 • LERIS FISKEUTSTYR

 • HEDMARK TRAFIKK

 • Waveit

 • UPL Utstillingsplassen Eiendom