UtaforInnafor

Hva vi gjør

Stiftelsens formål er å etablere og drifte ulike tiltak i samarbeid med offentlig sektor, næringslivet og frivillige organisasjoner for å legge til rette for at barn og ungdom som har ulike problemområder får mulighet til en bedre livssituasjon. Stiftelsen skal bidra til forebyggende arbeid for barn og ungdom gjennom aktivering, utdanning og arbeid. Aktivitetene skal drives i stiftelsens regi og i samarbeid med næringsliv, institusjoner, organisasjoner m.v. i regionen.

Stiftelsen er primært for mennesker bosatt i Mjøs-regionen, men kan også ta i mot brukere uavhengig av bosted.

Kontakt oss

Kontaktpersoner

Send oss en e-post

Besøk oss

UtaforInnafor,
Stangevegen 111,
2321 Hamar

Prosjekter

 • Miniseminar 6 april i samarbeid med Sparebanken Hedmark

  Miniseminar 6 april i samarbeid med Sparebanken Hedmark 

 • Veien fra Utafor til Innafor

  Hva er formålet med prosjektet: Gi ungdommen tro på egen mestring og gjennom verdighet gi dem selvtillit til å mestre et liv innafor. Dette vil også ha positive ringvirkning samfunnsøkonomisk. Beskriv prosjektet: Prosjektet vil formidle en verdibasert tro på ungdommene. Det betyr en respekt for at alle mennesker er noe for hverandre og har behov for omsorg og tilhørighet. Prosjektet driver verken behandling eller terapi, men legger vekt på mestring og handling. Hovedmålet er å legge til rette for at ungdom kan styrke seg selv gjennom ansvar, deltagelse, myndiggjøring og ledelse i selvstendige og felles gjøremål.Prosjektet skal fange opp drop-out elever tidligst mulig for å minske/redusere tapsopplevelsen. Verktøyet som vil bli benyttet er aktivitets/arbeids prosjekter med aktiv deltagelse av ungdommene sjøl, mest mulig brukerstyrt. Virkemidler vil være i samarbeid med næringslivet, Røde Kors, ansvarlig kommunale og offentlige etater.Gjensidigestiftelsen støtter prosjektet med 730 000 kr.

 • Ungdoms-OL 2016: Invisible Hero

  INVISIBLE HERO  Invisible Hero er en forestilling med unge dansere og skuespillere fra dansecrewet ”Way to Dance” (Estland) og ungdom fra Hedmarken.Prosjektet er laget i samarbeid med Stiftelsen UtaforInnafor og er en del av ungdoms-OL sin kulturfestival Sjoggfest. De unge talentene vil dele deres historier, drømmer og håp med publikum gjennom dans og monologer.   ”De som står alene, de som blir mobbet, de kan også bli fremtidens helter.”                                                 http://youtu.be/0joPu3BuNzM

Se flere prosjekter

Om oss

Styret er stiftelsen «Utafor Innafor» sitt høyeste beslutningsorgan og skal sikre at virksomheten skjer i samsvar med stiftelsens formål og at stiftelsens midler forvaltes i samsvar med vedtektene og gjeldende lover.

Styret vedtar årlige budsjett og har det overordnede ansvaret for å tilrettelegge rammene for videreutvikling av stiftelsen.

Styret består av 4 personer. 

 • Styrets leder : Arne Wiggo Rognås
 • Styremedlem : Stein Erik Mathisen
 • Styremedlem : Erling Segelstad
 • Styremedlem : Arve Solhaug
 • Styremedlem : Rune Strand


Støttespillere

 • Hedmarken Sparebank

 • Ringsaker Kommune

 • Arkel El. Entreprenør

 • Vangen & Plotz AS

 • Gjensidigestiftelsen

 • GRAFIKA AS

 • LERIS FISKEUTSTYR